Orienteringsmøde om autismeklassen

  Dato: 13-01-2021

  Informationsaften om autismeklassen kl. 19.00.

  Program:

  1.Velkomst

  2. Orientering om gymnasiets opbygning

  3. Udbud af studieretninger til klassen for unge med autisme

  4. Oplæg omkring de faglige krav, som stilles til en gymnasieelev

  5. Rundvisning på skolen

  6. Særlige tiltag for j-klasserne

  7. Mentorordning

  8. Orientering om ansøgningsprocedure mv.

  9. Spørgsmål