Kvalitetsmodel

    Gå til Kvalitetsmodel for Paderup Gymnasium

   

  Kvalitetsplan

  Paderup Gymnasiums kvalitetsplan finder du her:

  Gå til Kvalitetsplan 2020-21

  Gå til Kvalitetsplan 2019-20 Gå til Opfølgningsplan 2019-20

  Gå til Kvalitetsplan 2018-19  Gå til Opfølgningsplan 2018-19

  Gå til Kvalitetsplan 2017-18

  Gå til Kvalitetsplan 2016-18

  Gå til Kvalitetsplan 2014-16

  Det er faglærernes ansvar at evaluere undervisningen en gang årligt. Der findes en fast evalueringsskabelon i Lectio. På baggrund af evalueringen udarbejder læreren en handleplan, der præsenteres for og drøftes med holdet.

  Nøgletal

  Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse findes på Undervisningsmunusteriets statistikside. Gå til Undervisningsministeriets statistikside.

   

  Du kan finde forskellige statistikker for Paderup Gymnasium direkte i Uddannelsesstatistik: Karakterer, fagvalg, eksamensresultater osv. Gå til Uddannelsesstatistik 

  Der er også mulighed for et hurtigt overblik via nøgletal. I menuerne kan du vælge Paderup Gymnasium (eller hele landet) og se resultater: Vælg Gymnasiale uddannelser > stx > Paderup Gymnasium.

   

  Seneste resultater 

  I 2019 dimitterede 243 studenter fra Paderup Gymnasium. De fik et samlet eksamensresultat på 7,1, hvilket svarede til deres socioøkonomiske referencekarakter, der også var 7,1.

  Gennemførselsprocenten for studenterårgang 2018 var 78% netto. Brutto er tallet dog 86%, hvilket også indbefatter elever, der er kommet til siden skolestart i 1.g, og som er dimitteret fra institutionen. Dimittenderne har i gennemsnit brugt 34,0 måneder på uddannelsen (fuldførelsestid).

  Overgang til videre uddannelse (hvor mange procent af en årgang er 27 måneder efter studentereksamen i gang med en videregående uddannelse) er sidst offentliggjort for studenterårgang 2015. Her lå Paderup Gymnasium på ca. 63%.