Elevrådet Paderup Gymnasium

    Elevrådet

    Eleverne sammensætter et elevråd med repræsentanter fra alle skolens klasser.

    Elevrådet er elevernes officielle repræsentation over for rektor, pædagogisk råd og andre instanser inden for skolen og over for offentligheden og andre gymnasiers elevråd og -foreninger. Elevrådet har stor indflydelse på det daglige liv, fx når der skal tages beslutninger i skolens udvalg.

    Via Elevrådet eller gennem valg udpeges elevrepræsentanter til skolens forskellige udvalg, hvor de sammen med repræsentanter for skolens lærere og ledelse træffer en række vigtige afgørelser om skolens liv. Endvidere vælger Elevrådet to elevrepræsentanter til skolens bestyrelse.

    I skoleåret 2023/24 er Elevrådets formandskab Nina Broman Mølbæk Petersen, 3.r og Håkon Honoré Degn Lerche, 2.b.