Bestyrelsen for Paderup Gymnasium

   

  Bestyrelsesformand

  Martin Hyldgaard Larsen, skoleleder, Nørrevangsskolen, udpeget af Skolelederforeningen i Randers

   

  Næstformand

  René Skjøde Andersen, programchef, OpenNet A/S, Et selskab i Norlys-koncernen, udpeget ved selvsupplering

   

  Menige medlemmer

  Birgit Andersen, lektor, udpeget af medarbejderne (uden stemmeret)

  Martijn Eskildsen-Helmond, elev, udpeget af Elevrådet

  Gitte Færgemann, afdelingsformand, udpeget af Regionsrådet (A)

  Line Greibe, lektor og tillidsrepræsentant, udpeget af medarbejderne

  Anne Mette Kjeldsen, lektor, udpeget af Aarhus Universitet

  Kirsten Willemoes Knudsen, seniorkonsulent, VIA University College, udpeget ved selvsupplering

  Amalie Lihn, elev, udpeget af Elevrådet (uden stemmeret)

  Bertil Wraa, bedemand, udpeget af kommunalbestyrelsen i Randers (V)

   

  Tilforordnede bestyrelsen uden stemmeret

  Allan Friis Clausen, rektor (sekretær)

  Thomas Cordes Arnkjær, økonomichef (referent)

   

  Her finder du bestyrelsens forretningsorden, årshjul samt rektors resultatlønskontrakt:

  Gå til Forretningsorden  Gå til Årshjul 

  Gå til Resultatløn - målopfyldelse 2016/17

  Gå til Resultatløn 2017/18  Gå til Resultatløn - målopfyldelse 2017/18

  Gå til Resultatløn 2018/19  Gå til Resultatløn - målopfyldelse 2018/19