Kvalitetsmodel

  Gå til Kvalitetsmodel (proces og strategi) for Paderup Gymnasium

   

  Kvalitetsplan

  Paderup Gymnasiums kvalitetsplan finder du her:

  Gå til Kvalitetsplan 2023-24

  Gå til Kvalitetsplan 2022-23 Gå til Opfølgningsplan 2022-23 

  Gå til Kvalitetsplan 2021-22  Gå til Opfølgningsplan 2021-22

  Gå til Kvalitetsplan 2020-21 Gå til Opfølgningsplan 2020-21

  Gå til Kvalitetsplan 2019-20 Gå til Opfølgningsplan 2019-20

  Gå til Kvalitetsplan 2018-19  Gå til Opfølgningsplan 2018-19

  Gå til Kvalitetsplan 2017-18

  Gå til Kvalitetsplan 2016-18

  Gå til Kvalitetsplan 2014-16

  Det er faglærernes ansvar at evaluere undervisningen en gang årligt. Der findes en fast evalueringsskabelon i Lectio. På baggrund af evalueringen udarbejder læreren en handleplan, der præsenteres for og drøftes med holdet.

  Nøgletal

  Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse findes på Undervisningsmunusteriets statistikside. Gå til Undervisningsministeriets statistikside.

   

  Du kan finde forskellige statistikker for Paderup Gymnasium direkte i Uddannelsesstatistik: Karakterer, fagvalg, eksamensresultater osv. Gå til Uddannelsesstatistik 

  Der er også mulighed for et hurtigt overblik via nøgletal. I menuerne kan du vælge Paderup Gymnasium (eller hele landet) og se resultater: Vælg Gymnasiale uddannelser > stx > Paderup Gymnasium.

   

  Seneste resultater 

  I 2023 dimitterede 172 studenter fra Paderup Gymnasium. De fik et samlet eksamensresultat på 7,7. Den socioøkonomiske referencekarakter for 2023 foreligger endnu ikke. I 2022 var studenternes socioøkonomiske referencekarakter 7,7.

  Gennemførselsprocenten for studenterårgang 2023 var 84% netto. Dimittenderne har i gennemsnit brugt 34,0 måneder på uddannelsen (fuldførelsestid).

  I skoleåret 2021/22 afbrød 8% af 1.g-eleverne uddannelsen for enten at skifte uddannelse eller helt at forlade uddannelsessystemet; dette svarer til landsgennemsnittet.

  Overgang til videre uddannelse (hvor mange procent af en årgang er 27 måneder efter studentereksamen i gang med en videregående uddannelse) er sidst offentliggjort for afgangsåret 2018/2019. Her lå Paderup Gymnasium på 47,7%.

  Måler man for studenterårgang 2017 39 måneder efter endt studentereksamen, er 82,8% af studenterne i gang med en videregående uddannelse, og efter 63 måneder er 93,1% i færd med at uddanne sig videre.

  Elevtrivsel: Paderup Gymnasium ligger samlet set lidt over landsgennemsnittet, hvad elevtrivsel angår med en score på 4,1 mod landsgennemsnittets 4,0. Når det kommer til kategorien læringsmiljø, scorer gymnasiet lidt højere end landsgennemsnittet. 

  Gå til gymnasiets elevtrivselsundersøgelse 2022.

  Whistleblowerordning: Der har ikke været aktivitet i 2022.