Kvalitetsmodel

  Gå til Kvalitetsmodel (proces og strategi) for Paderup Gymnasium

   

  Kvalitetsplan

  Paderup Gymnasiums kvalitetsplan finder du her:

  Gå til Kvalitetsplan 2022-23

  Gå til Kvalitetsplan 2021-22  Gå til Opfølgningsplan 2021-22

  Gå til Kvalitetsplan 2020-21 Gå til Opfølgningsplan 2020-21

  Gå til Kvalitetsplan 2019-20 Gå til Opfølgningsplan 2019-20

  Gå til Kvalitetsplan 2018-19  Gå til Opfølgningsplan 2018-19

  Gå til Kvalitetsplan 2017-18

  Gå til Kvalitetsplan 2016-18

  Gå til Kvalitetsplan 2014-16

  Det er faglærernes ansvar at evaluere undervisningen en gang årligt. Der findes en fast evalueringsskabelon i Lectio. På baggrund af evalueringen udarbejder læreren en handleplan, der præsenteres for og drøftes med holdet.

  Nøgletal

  Aktuelle statistiske undersøgelser og analyser om elevtal, karakterer, klassekvotienter, frafald, studieretninger og fag samt overgang til uddannelse findes på Undervisningsmunusteriets statistikside. Gå til Undervisningsministeriets statistikside.

   

  Du kan finde forskellige statistikker for Paderup Gymnasium direkte i Uddannelsesstatistik: Karakterer, fagvalg, eksamensresultater osv. Gå til Uddannelsesstatistik 

  Der er også mulighed for et hurtigt overblik via nøgletal. I menuerne kan du vælge Paderup Gymnasium (eller hele landet) og se resultater: Vælg Gymnasiale uddannelser > stx > Paderup Gymnasium.

   

  Seneste resultater 

  I 2021 dimitterede 196 studenter fra Paderup Gymnasium. De fik et samlet eksamensresultat på 7,5. Den socioøkonomiske referencekarakter for 2021 foreligger endnu ikke på grund af covid-19-indsatsen i Danmarks Statistik. I 2019 var den socioøkonomiske referencekarakter 7,1.

  Gennemførselsprocenten for studenterårgang 2020 var 81% netto. Dimittenderne har i gennemsnit brugt 34,0 måneder på uddannelsen (fuldførelsestid).

  Overgang til videre uddannelse (hvor mange procent af en årgang er 27 måneder efter studentereksamen i gang med en videregående uddannelse) er sidst offentliggjort for afgangsåret 2017/2018. Her lå Paderup Gymnasium på 56,7%.

  Måler man for studenterårgang 2017 39 måneder efter endt studentereksamen, er 82,8% af studenterne i gang med en videregående uddannelse, og efter 63 måneder er 93,1% i færd med at uddanne sig videre.

  Elevtrivsel: Paderup Gymnasium ligger samlet set på landsgennemsnittet, hvad elevtrivsel angår (4,1). Når det kommer til kategorierne læringsmiljø og mobning, scorer gymnasiet lidt højere end landsgennemsnittet (tallet for mobning skal dog forstås sådan, at den oplevede mobning på Paderup Gymnasium er mindre end landsgennemsnittet). Gå til gymnasiets elevtrivselsundersøgelse 2021.

  Whistleblowerordning: Der har ikke været aktivitet i 2022.