Paderup gymnasiums profil

  Paderup Gymnasiums overordnede mål er at uddanne selvstændige og handlekraftige studenter, der evner at møde udfordringer og skabe resultater i kraft af høj faglighed, kreativitet, veludviklede sociale kompetencer og ansvarlighed.

   

  Vi bestræber os på at levere høj kvalitet for den enkelte elev, for de videregående uddannelser og for samfundet, og vi har en vision om, at vi i 2020 er et gymnasium, der præsterer på et højt niveau, fordi vi ansporer til handlekraft, fordi vi fostrer samarbejdsglæde, fordi vi er tydelige omkring vores forventninger, og fordi vi undersøger, om vi når vores mål.  Paderup Gymnasium har god økonomi og velholdte bygninger. Vi har ca. 600 elever og 60 lærere. Eleverne kommer fra Randers og det sydlige opland. Siden 2008 har Paderup Gymnasium desuden haft gymnasieklasser for unge med autisme. Dette kan du læse mere om på denne side.

   

  Paderup Gymnasium er medlem af samarbejdet Intrface, som du kan læse mere om her.

   

   

   

   

  Vi er en UNESCO-skole og arbejder på at bidrage til opfyldelsen af FN's Verdensmål. Læs mere om UNESCO-skolesamarbejdet.

   

  Læs videre her om vores værdigrundlag, mission og vision:

   

  Gå til Værdigrundlag  Gå til Mission  Gå til Vision