Regler for organisationer på gymnasiet


    Stx-uddannelsen og skolens kultur som helhed skal på Paderup Gymnasium forberede eleverne til
    medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv bygger derfor på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

    På Paderup Gymnasium er vi endvidere bevidste om, at vi i samarbejde med samfundsengagerende organisationer af politisk, humanitær eller religiøs art kan være med til at sikre, at vores elever får demokratisk dannelse. Dette kan blandt andet ske ved at sikre forskellige organisationer, der måtte ønske det, gode og lige adgangsvilkår til gymnasiet. I den forbindelse har vi udarbejdet det kodeks, som du kan læse ved at klikke på knappen herunder.

    Hent kodeks