Forældre til en gymnasieelev

  Når din søn eller datter går på gymnasiet, vil du sikkert opleve, at kontakten mellem skole og forældre er langt mindre end i folkeskolen. På gymnasiet handler det om at blive mere moden og klare hverdagens udfordringer på egen hånd. Derfor er det som udgangspunkt din søn eller datter, der skal orientere dig om, hvad der sker i skolelivet, men selvfølgelig kontakter vi dig ved forhold, der berører elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen, så længe eleven er under 18 år.
  Selvom skolegangen er de unges eget ansvar, anbefaler vi, at du fortsat følger og støtter dem i hverdagen.

   

  Kontakt med gymnasiet

  Som forælder til en elev på Paderup Gymnasium er du altid velkommen til at kontakte os.
  Lærernes og ledelsens mailadresser finder du her:

  Gå til Kontakt

  Du er også meget velkommen til at henvende dig til studievejlederen. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, som elever og forældre kan gå til, hvis de har spørgsmål, bekymringer eller informationer til skolen. Studievejlederen kan tage en samtale med eleven, med hele klassen eller formidle kontakt til lærerene. Hvis der er behov, kan studievejlederen også henvise eleven til vores psykologordning. Læs mere om studievejledningen her:

  Gå til Studievejledning

   

  Forældrefolderen God gymnasiestart

  Her kan du hente vores folder ”God gymnasiestart”, som giver gode råd og informationer til forældre til nye gymnasieelever:

  Gå til God gymnasiestart

   

  Information om karakterer

  For at du som forælder kan følge op på din søn eller datters gymnasiestart, sender Paderup Gymnasium det første karakterblad med standpunktskarakterer hjem til forældrene. Det sker i november måned i 1.g. Efterfølgende får I mulighed for at melde jer til samtaler med de enkelte lærere, hvor I kan tale om elevens faglige udvikling. De øvrige standpunktskarakter, som gives i marts og maj, kan ses på www.lectio.dk, hvor eleven skal logge ind med sit password.


  Information om fravær

  Der er mødepligt til undervisningen på gymnasiet, som det fremgår af Studie- og ordensreglerne. I hver lektion registrerer lærerne, hvis eleven er fraværende. Klassens studievejleder holder øje med de enkelte elevers fraværsprocent, og hvis den bliver for høj, tager vejlederen en samtale med eleven. Er fraværet fortsat for højt, kan vejlederen give en mundtlig advarsel, og er eleven under 18 år, modtager I forældre et brev om dette. I brevet ved første karaktergivning modtager I ligeledes information om elevens fravær, hvis han/hun er under 18 år.
  Som forældre kan I støtte eleven i at møde stabilt i gymnasiet, bl.a. ved at spørge til, hvordan fraværstallene ser ud. De kan følges løbende på www.lectio.dk, hvor eleven skal logge ind med sit password.

   

  Elevbetaling

  Ifølge lovgivningen skal eleven anskaffe materialer for op til 2.500 kr. til brug for undervisningen i gymnasiet. På Paderup Gymnasium kræver vi, at eleven råder over en bærbar computer. Herudover vil der være udgifter til studieture og ekskursioner på op til 5.500 kr. for hele gymnasieforløbet. Læs mere her om Elevbetaling.

   

  Fester

  I løbet af året er der både fredagscaféer og fester. På Paderup Gymnasium lægger vi vægt på, at festerne skal foregå på en måde, så alle er trygge og viser hinanden respekt - ligesom i hverdagen.


  Fredagscaféer er sociale arrangementer fra kl. 15.30 til 18.00, mens festerne oftest er fra kl. 19.00 til 00.00. Datoer for festerne kan altid ses i Lectio.
  Fester og caféer er kun for skolens elever.


  Der er lærere, ledelsesrepræsentanter og professionelle vagter til alle fester. Hvis lærerne eller vagterne vurderer, at elever er for fulde, bliver de enten ikke lukket ind eller sendt hjem. Eleverne må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer.


  Mange elever holder en forfest inden den rigtige fest, hvor en gruppe eller måske hele klassen mødes inden festen. Forfesten har naturligvis til formål, at de unge hygger og kan følges ad til festen på skolen. Nogle gange bliver der dog drukket for meget til forfesterne. Det betyder, at nogle af de unge får alt for meget at drikke, og alligevel ikke kan deltage i skolens fest.

  Som forældre kan I hjælpe på følgende måder:

   

  • Sørg for, at der er nogen hjemme der, hvor forfesten foregår
  • Vær med til at sikre, at de unge har fået noget at spise
  • Tal med din søn eller datter om, hvad der skaber en hyggelig og god fest, og hjælp eventuelt med at gøre forfesten mindre alkoholfokuseret


  Det vil være en stor hjælp for os, at vi har mulighed for at kunne kontakte jer, når der er fest på skolen. Det gør vi, hvis jeres søn eller datter skulle have fået for meget at drikke, og vi derfor vil bede jer hente ham eller hende.

  Vores vagter har mulighed for at tage en drugtest i de sjældne tilfælde, hvor de får mistanke om, at en elev er påvirket af andet end alkohol. Eleven vil i tilfælde af positiv drugtest blive bortvist, og forældrene vil blive kontaktet.
   

   

   

   

  Kontakt gymnasiet

  Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

    86 41 66 77

    pg@paderup-gym.dk