Musikstudieretninger

   

   

   

  Kunsten er den arena, hvor mennesket forholder sig til verden, individet og følelserne. Det sker gennem sanselighed og kreativitet. Og det er ofte også der, tidens brydninger og fremtidens tendenser viser sig først. Nutidens fragmenterede musikuni­vers og street-art er gode eksempler.
  På de kunstneriske studieretninger kommer du til at beskæftige dig med musik både i teori og praksis, og du kan kombinere musik med enten engelsk eller matematik på A-niveau. I musikfaget bliver du god til at analysere musik og forstå kunst, samtidig med at du får mulighed for at udtrykke dig musisk og kreativt. Vi arbejder med både professionelle musikeres vær­ker og producerer selv musik. Disse studieretninger giver dig altså både gode studiekompetencer og mulighed for at performe på en måde, hvor du kan bruge hele dig selv.

  Alle elever skal vælge et kunstnerisk fag i 1.g. Du kan vælge mellem musik C, billedkunst C, mediefag C og drama C. Overvejer du at vælge en kunstnerisk studieretning, anbefaler vi, at du vælger musik som dit kunstneriske fag fra begyndelsen af 1.g. Læs mere om fagene under valgfag.

  Inden for det kunstneriske område har vi på Paderup Gymnasium to studieretninger:

      Musiksproglig: Musik A - Engelsk A

  Klik!  

      Musikmatematisk: Musik A - Matematik A

  Klik!  

  Læs om vores andre studieretninger her:

  Naturvidenskabelige

  Sproglige

  Samfundsvidenskabelige

  Adgang til studier

  Klik her for at se muligheder for videregående uddannelse.