1.g på Paderup Gymnasium

  Velkommen som ny elev i 1.g!

  Denne side er til dig, som starter på Paderup Gymnasium til august. Velkommen til vores nye årgang - vi glæder os til at møde dig!

  Her har vi samlet en del links til andre steder her på sitet, så du har let adgang til de oplysninger, du har mest brug for som ny elev.

  Gå til velkomsthæftet.

   

  Første skoledag

  Første skoledag, den 7. august, er en særlig velkomstdag, som Elevrådet står for. Formålet med dagen er at skabe et godt socialt sammenhold som grundlag for dine kommende tre år på Paderup Gymnasium.

  Dagen vil byde på ryste-sammen-arrangementer på holdene, orientering om livet på Paderup uden for klasseværelsets fire vægge samt nogle konkurrencer og hygge med de andre hold. Hvert nyt hold får tildelt tre tutorer, som skal sørge for, at holdet og du som elev får en rigtig god start på de tre gymnasieår.

  Program for første skoledag:

  9:00-9:20 Velkomst v. rektor Allan Friis Clausen (idrætshallen)

  9:20-9:30 Velkomst v. elever og præsentation af tutorer

  9:30-9:45 Fællesorientering om udvalg og aktiviteter på PG. Blandt andre:

  • Elevrådet
  • Festudvalget (FU)
  • Fredagscafékomitéen
  • Skoleforestilling og forårskoncert

  Derefter sendes klasserne ud i klasselokalerne.

  9:50-10: Tutorerne møder eleverne i klasserne (juice og frugt i klassen, orientering om tutorrollen, rundvisning på skolen mv.)

  10:20-11:20 Aktiviteter med din klasse

  11.20-11.40: Frokostpause i klassen

  11.40-12.20: Aktiviteter med de andre klasser

  12:20-13:00 Folkedans v. idrætslærere (idrætshallen)

  13:00 Farvel og tak for i dag!

   

  Første almindelige skoledag

  Den 8. august er mødetiden den normale, nemlig kl. 8.30. Du vil blive budt velkommen af lærerne på dit hold, og dagen følger det normale skema, som du kan se i Lectio (se nedenfor).

   

  Grundforløb, hold og skema

  Som ny i 1.g starter du på et grundforløbshold. Grundforløbet varer tre måneder og giver dig grundlag for at vælge og gennemføre din studieretning. Studieretningen vælger du i midten af oktober.

  Download plan over vejledningsaktiviteterne i grundforløbet.

  Dit skema

  På din 2. skoledag får du login til vores skemasystem Lectio. Her kan du se dit skema.

  Bemærk, at skemaet ændrer sig i løbet af året. Det skema, du kan se nu, gælder indtil efterårsferien. Skemaet er ikke ens i alle uger, men veksler i 14-dages perioder, så du har fx ikke nødvendigvis fri samme tid hver tirsdag.

   

  Ferier

  Gymnasiets ferieplan kan du se her:

    Ferieplan

  Introtur

  Introtur

  Som en del af introduktionsforløbet arrangerer vi en introtur for hvert grundforløbshold, som en af dine teamlærere og tutorerne deltager i. Prisen for turen er ca. 200 kr. til dækning af transport og overnatning. Tidspunktet for jeres introtur bliver aftalt en af de første skoledage

   

  Netværk omkring dit hold

  Lærerteam og elevteam

  Hvert hold på Paderup Gymnasium har to teamlærere. Du møder dem på din 2. skoledag. Teamlærerne tager sig særligt af holdets trivsel. De er fx med jer på introturen og til 1.g-dagen. Teamlærerne holder tæt kontakt med jeres andre lærere og koordinerer afleveringer og samarbejde mellem fagene.

  Hvert grundforløbshold vælger to repræsentanter til gymnasiets elevråd. I grundforløbsperioden fungerer disse to repræsentanter også som elevteam, der kerer sig om trivslen på holdet og samarbejder med holdets lærerteam.

   

  Forældrekonsultation

  Efter at du har fået karakterer første gang (i november), tilbyder vi en individuel forældrekonsultation (i januar), hvor du kan melde dig til at tale med de af lærerne, som du har brug for en uddybende samtale om dit faglige standpunkt med.

   

  Studievejleder

  Alle hold har en studievejleder. Det gælder både grundforløbsholdet og den senere studieretningsklasse i resten af gymnasietiden. Studievejlederen kan du gå til, hvis du er i tvivl om noget eller har brug for en at tale med om vanskeligheder hjemme eller i skolen. Læs mere om studievejledningen her:

    Studievejledning

   

  Ledelsesrepræsentant

  Hvert hold har tilknyttet en repræsentant fra ledelsen, som er overordnet ansvarlig for holdet. Du kan få at vide af din studievejleder, hvem jeres ledelsesrepræsentant er. Ledelsen finder du her:

    Gymnasiets ledelse

   

  Karakterer og standpunktsmøder

  I 1.g bliver der givet standpunktskarakter i alle de fag, du har i grundforløbet, når dette forløb slutter efter de første tre måneder. Disse karakterer tager du med videre ind i din studieretningsklasse. I studieretningsklassen gives der i 1.g standpunkts-karakterer i marts og maj. Og når vi giver standpunktskarakterer, holder klassens teamlærere, studievejleder og ledelsesrepræsentant et møde om de enkelte elevers faglige standpunkt og trivsel. Hvis der er noget, der bekymrer os, kalder vi dig til en samtale, oftest hos studievejlederen. Dine grundforløbskarakterer, som vi giver i november, sender vi, hvis du er under 18 år, hjem til dine forældre i forbindelse med forældrekonsultationen i januar måned.

   

  Bøger, lektier og IT

  Bøger

  Du låner alle lærebøger gratis på skolen. De bliver udleveret af lærerne, og når du får en bog, skriver du under på en kvitteringsliste. Det betyder, at du er ansvarlig for bogen og skal erstatte den, hvis den bliver væk. Spørg Bitten Munk på kontoret, hvis du har brug for hjælp angående bøger.

  Lektier

  For at kunne deltage i undervisningen på gymnasiet skal du forberede dig. Lærerne giver lektier for i Lectio senest kl. 16 dagen før - og lektierne til om mandagen senest fredag kl. 16. Afleveringsopgaver lægges ind i Lectio i god tid, så du har mulighed for at planlægge dit skolearbejde.

  IT

  Som elev på Paderup Gymnasium har du gratis adgang til Office 365, som alle Microsoft Office-pakkens programmer ligger i. Du kan først installere Office 365, når du er oprettet som bruger og har fået dit password en af de føste dage på gymnasiet.

    Hent vejledning til download af Office 365 (pdf)

   

  Regler

  Studie- og ordensregler

  Som elev på Paderup Gymnasium skal du følge vores studie- og ordensregler, som du kan læse her:

    Se Studie- og ordensregler

   

  Rygning

  På Paderup Gymnasium er det hverken tilladt at ryge eller anvende tobaksvarer i skoletiden, dvs. kl. 8:00-15:30 og i forbindelse med alle skolerelaterede aktiviteter. Endvidere er det ikke tilladt at ryge på skolens område.

    Se gymnasiets rygepolitik

   

  Elevbetaling

  Ifølge loven skal du selv anskaffe materialer for op til 2.500 kr. til brug for undervisningen i gymnasiet. Det eneste krav, vi stiller, er, at du råder over en bærbar computer. Med en bærbar computer har du gratis adgang til følgende programmer, så længe du er elev hos os:

  • Diverse matematikprogrammer, der bl.a. erstatter lommeregner
  • Gyldendals røde web-ordbøger
  • Den seneste Office-pakke fra Microsoft (fem licenser pr. elev)

  Studierejser og ekskursioner

  I løbet af gymnasietiden skal du regne med en vis rejseaktivitet. Rejserne har et fagligt indhold og indgår i undervisningen. Rejseudgifterne skal du selv dække, og vi anbefaler, at klasserne allerede fra begyndelsen af 1.g starter en opsparing til studierejsen, der finder sted om efteråret i 2.g.

  Gymnasiets bestyrelse har fastsat, at de samlede rejseudgifter for en elev højst må være 5.500 kr. for et helt gymnasieforløb.Studierejsen i 2.g kan udgøre op til 4.500 kr. Rejsen varer ca. en uge, og planlægningen begynder i slutningen af 1.g.

  Igennem hele gymnasieforløbet kan der være kortere dagture i både fællesfag, studieretningsfag og valgfag.

   

  Praktisk

  Studiekort

  I løbet af de første uger får du et studiekort fra kontoret. Kortet kan bruges som bevis på, at du går på skolen, og som legitimation ved gymnasiefester m.v. Nogle steder kan du få rabatter ved at vise studiekortet. Spørg Elevrådet, og se på Studiz.dk:

    Besøg Studiz.dk

  Befordring

  skal søges via

    www.ungdomskort.dk

  Glemte sager

  Har du glemt noget på skolen, kan du spørge efter det på kontoret eller hos pedellerne.

  Sygesikringskort

  Du skal altid have dit sygesikringskort med dig på gymnasiet, hvis du skulle komme til skade i skoletiden. Man kan nemlig ikke ringe direkte til skadestuen, men skal kontakte sin egen læge først.

  SU

  Hvis du allerede er 18 år, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU). Læs mere om SU her:

    Hent SU-folder (pdf)

   

  Til dine forældre

  Vi har lavet en særlig side med informationer for forældre til vores elever.

    Gå til forældresiden