Til Menu  
  1.g på Paderup Gymnasium

  Velkommen som ny elev i 1.g!

  Denne side er til dig, som lige er blevet optaget på Paderup Gymnasium. Velkommen til vores nye årgang - vi glæder os til at møde dig!

  Du har sammen med dit optagelsesbrev modtaget et hæfte om livet som elev  på PG, og på denne side kan du læse mere. Vi har samlet en del links til andre steder her på sitet, så du har let adgang til de oplysninger, du har mest brug for som ny elev.

  Hent velkomsthæftet her.

   

  Første skoledag

  Første skoledag, onsdag den 7. august, er en særlig velkomstdag, som Elevrådet står for. Formålet med dagen er at skabe et godt socialt sammenhold som grundlag for dine kommende tre år på Paderup Gymnasium.

  Dagen vil byde på ryste-sammen-arrangementer på holdene, orientering om livet på Paderup uden for klasseværelsets fire vægge samt nogle konkurrencer og hygge med de andre hold. Hvert nyt hold får tildelt et par tutorer, som skal sørge for, at holdet og du som elev får en rigtig god start på de tre gymnasieår.

  Program for første skoledag:

  9:00-9:20 Velkomst v. rektor Allan Friis Clausen (idrætshallen)

  9:20-9:30 Velkomst v. elever og præsentation af tutorer

  9:30-9:45 Fællesorientering om udvalg og aktiviteter på PG

  • Elevrådet
  • Festudvalget (FU)
  • Fredagscafékomitéen
  • Skoleforestilling og forårskoncert

  Derefter sendes klasserne ud i klasselokalerne.

  9:50-10:35 Tutorerne møder eleverne i klasserne (juice og frugt i klassen, orientering om tutorrollen, rundvisning på skolen mv.)

  10:40-12:20 Klassekonkurrencer

  12:20-13:00 Folkedans v. idrætslærere (idrætshallen)

  13:00 Farvel og tak for i dag!

   

  Husk at medbringe dit eksamensbevis fra 9. eller 10. klasse første skoledag samt de tre samtykkeerklæringer, du fik med posten før sommerferien (forældrekontakt, kontaktoplysninger og brug af billeder). Erklæringerne skal underskrives inden den første skoledag. I løbet af denne dag bedes du gå forbi kontoret med dem. Så vil sekretæren tage en kopi af dit eksamensbevis og registrere erklæringerne.

   

  Første almindelige skoledag

  Tirsdag den 14. august er mødetiden den normale, nemlig kl. 8.30. Du vil blive budt velkommen af lærerne på dit hold, og dagen følger det normale skema, som du kan se i Lectio (se nedenfor).

   

  Grundforløb, hold og skema

  Som ny i 1.g starter du på et grundforløbshold. Grundforløbet varer tre måneder og giver dig grundlag for at vælge og gennemføre din studieretning. Studieretningen vælger du i midten af oktober.

  Du kan se, hvem du er på hold med,  på denne liste over grundforløbsholdene.

   

  Dit skema

  Du kan fra den 6. august se dit skoleskema på vores skemasystem Lectio.

    Gå til Lectio

  Her vælger du "Elev" i menuen til venstre og finder derefter dit navn i den alfabetiske liste. Ud for dit navn står, hvilket hold du går på. Når du klikker på dit navn, kommer dit skema frem.

  Bemærk, at skemaet ændrer sig i løbet af året. Det skema, du kan se nu, gælder indtil efterårsferien. Skemaet er ikke ens i alle uger, men veksler i 14-dages perioder, så du har fx ikke nødvendigvis fri samme tid hver tirsdag.

   

  Ferier

  Gymnasiets ferieplan kan du se her:

    Ferieplan

  Introtur

  Introtur

  Som en del af introduktionsforløbet arrangerer vi en introtur for hvert grundforløbshold, som et par af dine lærere og tutorerne deltager i. Prisen for turen er ca. 200 kr. til dækning af transport og overnatning. Tidspunktet for jeres introtur bliver aftalt en af de første skoledage

   

  Netværk omkring dit hold

  Lærerteam og elevteam

  Hvert hold på Paderup Gymnasium har to teamlærere. Du møder dem på din 2. skoledag. Teamlærerne tager sig særligt af holdets trivsel. De er fx med jer på introturen og til 1.g-festen. Teamlærerne holder tæt kontakt med jeres andre lærere og koordinerer afleveringer og samarbejde mellem fagene.

  Hvert grundforløbshold vælger to repræsentanter til gymnasiets elevråd. I grundforløbsperioden fungerer disse to repræsentanter også som elevteam, der kerer sig om trivslen på holdet og samarbejder med holdets lærerteam.

   

  Forældrekonsultation

  Efter at du har fået karakterer første gang (i november), tilbyder vi en individuel forældrekonsultation (i januar), hvor du kan melde dig til at tale med de af lærerne, som du har brug for en uddybende samtale om dit faglige standpunkt med.

   

  Studievejleder

  Alle hold har en studievejleder. Det gælder både grundforløbsholdet og den senere studieretningsklasse i resten af gymnasietiden. Studievejlederen kan du gå til, hvis du er i tvivl om noget eller har brug for en at tale med om vanskeligheder hjemme eller i skolen. Læs mere om studievejledningen her:

    Studievejledning

   

  Ledelsesrepræsentant

  Hvert hold har tilknyttet en repræsentant fra ledelsen, som er overordnet ansvarlig for holdet. Du kan få at vide af din studievejleder, hvem jeres ledelsesrepræsentant er. Ledelsen finder du her:

    Gymnasiets ledelse

   

  Karakterer og standpunktsmøder

  I 1.g bliver der givet standpunktskarakter i alle de fag, du har i grundforløbet, når dette forløb slutter efter de første tre måneder. Disse karakterer tager du med videre ind i din studieretningsklasse. I studieretningsklassen gives der i 1.g standpunkts-karakterer i marts og maj. Og når vi giver standpunktskarakterer, holder klassens teamlærere, studievejleder og ledelsesrepræsentant et møde om de enkelte elevers faglige standpunkt og trivsel. Hvis der er noget, der bekymrer os, kalder vi dig til en samtale, oftest hos studievejlederen. Dine grundforløbskarakterer, som vi giver i november, sender vi, hvis du er under 18 år, hjem til dine forældre i forbindelse med forældrekonsultationen i januar måned.

   

  Bøger, lektier og IT

  Bøger

  Du låner alle lærebøger gratis på skolen. De bliver udleveret af lærerne, og når du får en bog, skriver du under på en kvitteringsliste. Det betyder, at du er ansvarlig for bogen og skal erstatte den, hvis den bliver væk. Spørg Bitten Munk på kontoret, hvis du har brug for hjælp angående bøger.

  Lektier

  For at kunne deltage i undervisningen på gymnasiet skal du forberede dig. Lærerne giver lektier for i Lectio senest kl. 16 dagen før - og lektierne til om mandagen senest fredag kl. 16. Afleveringsopgaver lægges ind i Lectio i god tid, så du har mulighed for at planlægge dit skolearbejde.

  IT

  Som elev på Paderup Gymnasium har du gratis adgang til Office 365, som alle Microsoft Office-pakkens programmer ligger i. Du kan først installere Office 365, når du er oprettet som bruger og har fået dit password en af de føste dage på gymnasiet.

    Hent vejledning til download af Office 365 (pdf)

   

  Regler

  Studie- og ordensregler

  Som elev på Paderup Gymnasium skal du følge vores studie- og ordensregler, som du kan læse her:

    Se Studie- og ordensregler

   

  Rygning

  Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken indendørs eller udendørs. Forbuddet gælder alle former for røg fra cigaretter, piber og lignende, herunder e-cigaretter.

    Se gymnasiets rygepolitik

   

  Elevbetaling

  Ifølge loven skal du selv anskaffe materialer for op til 2.500 kr. til brug for undervisningen i gymnasiet. Det eneste krav, vi stiller, er, at du råder over en bærbar computer. Med en bærbar computer har du gratis adgang til følgende programmer, så længe du er elev hos os:

  • Diverse matematikprogrammer, der bl.a. erstatter lommeregner
  • Gyldendals røde web-ordbøger
  • Den seneste Office-pakke fra Microsoft (fem licenser pr. elev)

  Studierejser og ekskursioner

  I løbet af gymnasietiden skal du regne med en vis rejseaktivitet. Rejserne har et fagligt indhold og indgår i undervisningen. Rejseudgifterne skal du selv dække, og vi anbefaler, at klasserne allerede fra begyndelsen af 1.g starter en opsparing til studierejsen, der finder sted om foråret i 2.g.

  Gymnasiets bestyrelse har fastsat, at de samlede rejseudgifter for en elev højst må være 5.000 kr. for et helt gymnasieforløb.Studierejsen i 2.g kan udgøre op til 4.000 kr. Rejsen varer ca. en uge, og planlægningen begynder i slutningen af 1.g.

  Igennem hele gymnasieforløbet kan der være kortere dagture i både fællesfag, studieretningsfag og valgfag.

   

  Praktisk

  Studiekort

  I løbet af de første uger får du et studiekort fra kontoret. Kortet kan bruges som bevis på, at du går på skolen, og som legitimation ved gymnasiefester m.v. Nogle steder kan du få rabatter ved at vise studiekortet. Spørg Elevrådet, og se på Studiz.dk:

    Besøg Studiz.dk

  Befordring

  skal søges via

    www.ungdomskort.dk

  Glemte sager

  Har du glemt noget på skolen, kan du spørge efter det på kontoret eller hos pedellerne.

  Sygesikringskort

  Du skal altid have dit sygesikringskort med dig på gymnasiet, hvis du skulle komme til skade i skoletiden. Man kan nemlig ikke ringe direkte til skadestuen, men skal kontakte sin egen læge først.

  SU

  Hvis du allerede er 18 år, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU). Læs mere om SU her:

    Hent SU-folder (pdf)

   

  Til dine forældre

  Vi har lavet en særlig side med informationer for forældre til vores elever.

    Gå til forældresiden

   

   

   

   

  Hent hæfte til nye elever

   

   

   

   

   

   

  Hent