Til Menu  

  Hvorfor valgte du Paderup Gymnasium?

  Jeg valgte STX i Paderup, fordi STX er et nøglekort til alt – det kan du altid bruge, også hvis du skifter mening om hvad du vil være. Paderup Gymnasium valgte jeg, fordi jeg havde hørt, at der er meget åbent her, og du har lov at være den, du er.

  Mine fremtidsplaner er måske noget med international virksomhedskommunikation og marketing eller måske noget helt andet. Uanset hvad kan jeg bruge gymnasiet. Her finder man ud af, hvad man er god til.

  De mange brede, obligatoriske fag på STX betyder, at man får viden om mange ting og på den måde bliver et mere dannet menneske.

  Paderup Gymnasium er en tryg skole. Man lærer alle at kende på tværs af klasser, og alle folk er åbne. Man har et godt og tæt forhold til lærerne, og de vil gerne lære os at kende.

   

  Jeg valgte STX i Paderup, fordi jeg her kunne få de fag, jeg skulle bruge for at læse videre. Og det sociale er rigtig godt her på Paderup.

  Mine fremtidsplaner er noget med ingeniør…

  De mange brede, obligatoriske fag på STX betyder, at man undgår at blive for ensporet. Man skal udvikle sig på mange områder, også socialt, som man fx gør gennem de kunstneriske fag.

  Paderup Gymnasium er et gymnasium med plads til alle og til den, man er.

   

  Jeg valgte STX i Paderup, fordi jeg ikke ville lægge mig fast på et bestemt fag som fx tømrer. STX er bredere, der er flere valgmuigheder. Paderup Gymnasium valgte jeg på grund af musiklinjen.

  Mine fremtidsplaner er noget med datalogi, måske. Men det kan ændre sig. Jeg regner med at udvikle mine planer undervejs, når jeg får et job og finder ud af, om det er det, jeg vil forstsætte med.

  De mange brede, obligatoriske fag på STX betyder, at man får en basal grundpakke af viden, som man skal bruge senere hen.

  Paderup Gymnasium er et meget åbent sted. Hvis du har et problem, kan du nemt gå til både lærerne og ledelsen og få en snak om det. Og så er der rigtigt fedt på skolen, særligt efter der er kommet ny indretning og lækre møbler.

   

  Jeg valgte STX i Paderup, fordi STX er en grundpakke, som man kan bygge videre på bagefter. Det giver mig tre år til at tænke mig om. Jeg var til Åbent hus i Paderup og kunne bare mærke, at det var en stemning, som talte til mig. Her kunne jeg se mig selv.

  Mine fremtidsplaner er: Jeg skifter hele tiden mening. Før ville jeg være designer, men på gymnasiet får man hele tiden en bredere plade af forskellige ting at vælge imellem. Man bliver inspireret af fagene. De her tre år er gode til at afklare, hvad man vil.

  De mange brede, obligatoriske fag på STX betyder, at man får en basal viden. Jeg forestiller mig, at det er en fordel fx på et job senere, at man ved noget om andet end bare ens egen branche.

  Paderup Gymnasium er inspirerende, fordi der er mange forskellige typer lærere. Man får lyst til at lære fagene, når man har lærere, som er engagerede og ser på os som individuelle mennesker.

   

  Jeg valgte STX i Paderup, fordi jeg var i Paderup til åbent hus, og det overbeviste om, at det var her jeg skulle gå. Miljøet var fedt, og eleverne virkede glade for at være her. Jeg elsker matematik, fysik og den slags. Derfor passer min studieretning perfekt til mine interesser.

  Mine fremtidsplaner er at læse på ingeniørhøjskolen efter gymnasiet

  De mange brede, obligatoriske fag på STX betyder, at det er varieret. Man skal være forberedt på, at der er mange slags fag. Man får udvidet horisonten med de almene fag. Man skal ikke kun vide, hvad der foregår tæt på én selv, men også hvad der sker omkring én.

  Paderup Gymnasium er en skole med et rigtig godt miljø. Man får venner på tværs af klasserne og kan være sammen med alle.

   

  Tidligere elever

  Cecilie Bak, Student 2016:

  "Både i timerne, i lektielæsningen og i det sociale liv på skolen er engagement vigtigt for at gennemføre gymnasiet med det bedst mulige resultat og på den fedest mulige måde. Ved at engagere sig i timerne, lektierne og i at blive bedre møder man mindst lige så stort engagement fra lærernes side, for at man som elev udvikler sig mest muligt. Deltager man i diverse caféer, fester og fredagssamlinger, interesserer sig for sine medstuderendes ve og vel og er klar på at lave lidt sjov med lærerne, bliver man en del af fællesskabet og skolens sjæl. Og det gør det langt sjovere og en hel del nemmere at komme igennem de lange skoledage og afleveringer."

  Emilie Søvsø, student 2014:

  "I gymnasiet lærte jeg at samarbejde med andre. Det er noget, jeg har brugt meget, siden jeg for 1 1/2 år siden startede på AAU, da jeg hvert semester arbejder i grupper om et større projekt. Paderup Gymnasium er en rummelig skole, hvor mit indtryk er, at alle elever bliver respekteret og accepteret."

  Kathrine Svendsen, student 2009:

  "Min gymnasiale uddannelse har givet mig uanede jobmuligheder. Efter Paderup Gymnasium tog jeg en videregående uddannelse som markedsføringsøkonom på Erhvervsakademiet Dania. I dag arbejder jeg som marketingskoordinator hos Danhost ApS i Randers."

  Mette Kvist, student 2009:

  "I dag læser jeg psykologi på universitetet. I starten af min uddannelse kunne jeg mærke, at jeg have lært nogle metoder på gymnasiet, som jeg kunne tage med mig. Det,som jeg havde mest gavn af, var et bredt alment kendskab til mange forskellige fag. At have haft religion, old, historie, samfundsfag, psykologi, fysik, biologi, dansk, engelsk og matematik blev alt sammen nyttigt meget hurtigt."

  Elizabeth Skouby Baunsgaard, student 2009:

  "Min stx fra Paderup rustede mig til min videregående uddannelse ved at lære mig i højere grad at tage ansvar for egen læring og få struktureret mit arbejde i en travl hverdag. Jeg lærte at arbejde i grupper, tværfagligt såvel som inden for bestemte fag. Stx gav mig en viden om verden i fortiden (oldtidskundskab/historie/matematik/billedkunst), nutiden (naturvidenskab, psykologi) og fremtiden (hvad er det vi arbejder hen i mod både som individer og rent fagligt som gruppe). I dag arbejder jeg som farmakonom."