Studievejledning

   

  Paderup Gymnasium har tre studievejledere, som også er lærere på skolen. Hver klasse har sin egen studievejleder, der følger klassen i alle tre år.

  Studievejlederne Anette Høj, Birgit Andersen og Lilian Curran har faste træffetider, som kan ses i Lectio. Uden for denne træffetid kan du kontakte vejlederne via skolens telefonnummer og på mail eller sms.

  Gymnasiets studievejledere har stort set det arbejdsområde, man kender fra folkeskolens klasselærerfunktion. Det vil sige, at studievejlederen er til rådighed, når du har personlige eller sociale problemer og vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

  SU

  Derudover kan studievejlederen hjælpe med oplysninger om SU og andre praktiske ting. I denne folder kan du finde svar på mange af dine spørgsmål om SU: Gå til  SU-folder

  Tavshedspligt

  Det er vigtigt at understrege, at studievejlederen har tavshedspligt - og at personlige oplysninger kun bringes videre med elevens samtykke og vidende.

  Fravær

  En anden af studievejledernes opgaver er at holde øje med vores elevers fravær for at hjælpe dem med at gennemføre uddannelsen. Du kan læse mere om Paderup Gymnasiums fastholdelsesstrategi her: Gå til Fastholdelsesstrategi

  Misbrug

  Har du brug for hjælp på grund af misbrug, spiseforstyrrelse eller psykisk sårbarhed, er der links til mange tilbud på denne portal: Gå til Ungekompasset

   

  Din økonomi efter studentereksamen

  Er du i tvivl om din økonomiske situation efter studentereksamen, kan du læse mere her i Jobcentrets folder om uddannelseshjælp: Gå til Uddannelseshjælp

  Kontakt Lilian

  Studievejleder Lilian Curran

  cu@paderup-gym.dk

  Tlf. 20 92 53 39

  Klasser: g3, gj, 2.b, 2.x, 3.a, 3.x, 3.y

  Kontakt Birgit

  Studievejleder Birgit Andersen

  ba@paderup-gym.dk

  Tlf. 22 42 18 33

  Klasser: g4, 2.j, 2.y, 3.r, 3.z

  Kontakt Anette

  Studievejleder Anette Høj

  ah@paderup-gym.dk

  Tlf.  61 70 70 06

  Klasser: g1, g2, g5, 2.a, 2.r, 2.z, 3.b, 3.j


  Vejledning om videregående uddannelse

  Desuden er studievejledningen tilknyttet en vejleder fra Studievalg Østjylland, som har træffetid på skolen 1 gang om måneden. Studievalgsvejlederen kan hjælpe dig med valg af videregående uddannelser. Find mailadresse og telefonnummer på studievalgsvejlederen her: Studievalgsvejleder

  Book vejledningstid hos studievalgsvejlederen her: Book vejledning

  Vil du selv søge information om videregående uddannelser, er Uddannelsesguiden (ug.dk) et godt sted at starte.

  Uddannelsesguiden

  Du kan også begynde med at se en video om optagelse på videregående uddannelser: Video om optagelse

  Besøg videregående uddannelser til U-days.

  Har du brug for at supplere din studentereksamen med ekstra fag eller niveauer for at komme ind på en videregående uddannelse, kan du læse om Gymnasial Supplering her.