Klasser for unge med autisme

   

  Ønsker du mere information om autismeklasserne, end du finder her på siden, er du altid velkommen til at kontakte os og aftale et møde og en rundvisning.

   

  Paderup Gymnasium oprettede i august 2008 for første gang en gymnasieklasse for unge med autisme og aspergers syndrom. Paderup Gymnasium er et af de få gymnasier i Danmark med et sådant tilbud. Vi har nu gymnasieklasser for unge med autisme på alle årgange. Det overordnede mål for et sådant gymnasieforløb er, at eleverne består en normal studentereksamen efter 3 år.

  Sådan bliver du optaget - søg inden 1. marts

  For at blive optaget i vores ASF-klasse er et krav, at du har en diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse, samt at du vurderes egnet til den særlige gymnasieuddannelse. Det er Paderup Gymnasium, der foretager den endelige optagelse i samarbejde med en psykolog.

  Vi har ingen venteliste – alle ansøgere vurderes på lige fod ved ansøgningsfristens udløb d. 1. marts.

  For at søge om optagelse skal du udfylde ansøgningsskemaet på optagelse.dk. Gå til www.optagelse.dk

  På optagelse.dk er det vigtigt, at du i rubrikken ”forrang” vælger ASF-klasser.

  I forbindelse med ansøgning til ASF-klassen er det vigtigt at vedlægge dokumentation for diagnosen inkl. epikrisen, standpunktskarakterer og eventuelle eksamenskarakterer. Endvidere er det godt at vedlægge sin uddannelsesplan. Hvis du har holdt pause i uddannelsesforløbet, skal du kort beskrive, hvad du har lavet, siden du sidst gik i skole.

  Det kunstneriske fag vil være mediefag, og du skal i ansøgningen skrive, hvilket af sprogene tysk, fransk eller spansk du vil vælge.

  Hvis du ikke ønsker at vedhæfte nødvendige bilag i optagelse.dk, kan du i stedet printe bilagene og aflevere dem på gymnasiets kontor.

  Besøg gymnasiet

  Vil du vide mere om vores autismeklasser, så ring på 8641 6677. Så tager vi en samtale om vores tilbud. 

  Informationsmøde

  Vi holder informationsaften om autismeklasserne den 22. januar 2025 kl. 16.30-18.00.

  Brobygning

  I uge 44 holder vi brobygning for elever til vores autismeklasse fra onsdag til fredag primært for 9.-10. klasse. I uge 8 holder vi brobygning for unge i 8. klasse. Aftal dette med din UU-vejleder. Kontakt gerne Paderup Gymnasium, hvis du er i tvivl om noget.

   

  Gå til Informationsfolder   

  Gå til Studieretninger  Gå til Kort artikel om hverdagen i autismeklasserne.

   

  I videoen her viser vi dig vej fra hovedindgangen til det lokale, du skal være i, når du starter i 1.g i autismeklassen:

   

   

  Tv-indslag om vores autismeklasser (1):

  Hvordan tilrettelægges undervisningen?

  Eleverne placeres i en særlig klasse med kun 12 elever, som undervises med hensyntagen til deres handicap. Men i øvrigt følger klassen skolens normale dagligdag. Vores krav er, at undervisningen i denne klasse er fuldt på højde med undervisningen i andre gymnasieklasser. Det er udelukkende undervisningens tilrettelæggelse samt de fysiske rammer for klassen, som er specielt tilrettelagt for netop denne gruppe.

  Et pædagogisk fokuspunkt for vores tilrettelæggelse af uddannelsen er, at eleverne får optimale muligheder for at arbejde individuelt for bl.a. derigennem at øge deres selvforståelse og dermed evner til selv at kompensere for faglige, personlige og sociale vanskeligheder.


  Hvad er undervisernes baggrund?

  Undervisningen gennemføres af gymnasielærere, der har deltaget i et særligt tilrettelagt kursus. Kurset fremmer lærernes forståelse for elever med autisme og for tilrettelæggelse af undervisning, som tager hensyn til deres behov.


  Hvordan er rammerne?

  Vi optager 12 elever i klassen. Klassen får sit eget normalklasselokale, så eleverne vil opleve, at der både er god plads i lokalet og rum omkring den enkelte. Desuden råder klassen over et specielt indrettet grupperum med mulighed for ekstra ro og afslapning.


  Eleverne deltager desuden i den udstrækning, de har lyst, i skolens øvrige aktiviteter og sociale liv såsom ekskursioner, studieture, temadage og festligt samvær.

   

  Hvilken støtte giver vi?

  Ved siden af den daglige undervisning tilbyder gymnasiet samtaler med en mentor, som er uddannet specialpædagog. Der er indlagt 2-3 lektielæsningstimer i skemaet hver uge, og derudover er der mulighed for at få mentorstøtte til strukturering af hjemmearbejdet. Vi lægger stor vægt på at sætte os ind i den enkelte elevs særlige problemer og behov.

   

  Kontakt gymnasiet

  Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

    86 41 66 77

    pg@paderup-gym.dk