Læsevejledning på Paderup Gymnasium

   

   

  Paderup Gymnasium har to læsevejledere, Kim Allan Pedersen og Matilde Malmberg.

  Matilde Malmberg
  Matilde Malmberg

  Læsevejleder

  mm@paderup-gym.dk

  Kim Pedersen
  Kim Pedersen

  Læsevejleder

  kp@paderup-gym.dk

  Herunder kan du se en video om vores læsevejledning.

  I begyndelsen af 1.g kommer alle elever til en screening af læse- og stavefærdigheder. På baggrund af testen vurderes det, om eleven har behov for ekstra træning i læse- og stavestrategier.

  Læsevejlederen arbejder også med elever, der tidligere er testet for ordblindhed, og allerede før sommerferien inden skolestart på Paderup Gymnasium kan ordblinde elever komme til en SPS-test, så IT-rygsækken er klar ved skolestart. Paderup Gymnasium deltager i samarbejdet Ordblinde i Randers. Læs mere om ordblindes overgang fra grundskole til gymnasium her.

  Mener du, at du har brug for at tale med din læsevejleder, kan du få kontakt med ham eller hende gennem din studievejleder. Gå til studievejledere.

  Mentorstøtte

  Efter ansøgning gennem studievejlederen er det i nogle tilfælde muligt at få tildelt en mentor. Mentorstøtten bruges til regelmæssige møder mellem elev og mentor, som de to planlægger i et samarbejde. Møderne vil som regel foregå i mellemtimer, frikvarterer eller efter skoletid men inden for skolens normale åbningstid. Kontakt mellem elev og mentor kan også foregå på telefon eller via sms. Mentorstøtten bruges udelukkende til studiemæssige formål for at hjælpe eleven til at gennemføre gymnasiet.


  Eksempelvis kan støtten (og støttetimerne) bruges til:

  • samtaler om trivsel og eventuelle vanskeligheder i dagligdagen
  • samtaler om gode vaner og studiestrategier
  • forberedelse og opsamling på samtalerne, herunder dokumentation/administration, sms og mailkontakt.
  • forberedelse til særligt udfordrende situationer, fx studietur eller større opgaver
  • udarbejdelse af ugeskemaer eller oversigter i forhold til lektielæsning og afleveringsopgaver
  • kontakt til og koordination med elevens øvrige lærere, studievejleder og ledelse efter behov
  • samarbejde med forældre eller andre kontaktpersoner i elevens netværk

   

  Der tages naturligvis udgangspunkt i elevens vanskeligheder eller særlige behov, ligesom vejledning og støtte justeres undervejs efter aftale mellem mentor og elev. Der kan derfor sagtens være forskel på antallet af møder i forskellige perioder. Det er en forudsætning for mentorordningens succes, at eleven indgår i samarbejdet med mentor og overholder aftaler.

   

  Mentorstøtten kan ikke bruges til:

  • faglig hjælp eller ekstraundervisning i enkelte fag.
  • hjælp til aktiviteter hjemme og i fritiden, herunder heller ikke at sørge for eleven kommer op om morgenen.