Obligatoriske fag

   

  Den største del af fagene på stx er obligatoriske fag - dvs. fag som du skal have. Herunder kan du se læreplanerne for de enkelte fag ved at klikke på fagets navn.

   

  De obligatoriske fag og niveauer er:

   

  Dansk A, engelsk på mindst B-niveau,

  et 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk) B eller A,

  historie A og oldtidskundskab C.

  Desuden fysik, idræt, et kunstnerisk fag (musik, billedkunst, dramatik eller mediefag),

  Religion og samfundsfag på mindst C-niveau.

  Matematik på B-niveau (visse sproglige studieretninger undtaget)

  Endelig mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på mindst C-niveau.

   

  Som hovedregel skal du afslutte mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi på B-niveau.

  Gå til Læreplaner for obligatoriske fag.

   

  Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag. Gå til studieretningsfag

  Overblik

  Se skema over alle vores studieretninger her.

  Hent vores brochure