Valgfag

   

  Valgfag i 1.g

  I 1.g skal du vælge et sprog og et kunstnerisk fag, når du søger ind på gymnasiet. Her kan du læse om dem:

  Gå til Valgfag i 1.g

   

  Valgfag i 3.g

  I 3.g skal du ud over dine obligatoriske fag og studieretningsfagene have mellem et og tre valgfag. Antallet afhænger af din studieretning og kan ses på skemaerne under de enkelte studieretninger. På Adgangskortet.dk kan du undersøge, hvilke uddannelser hvert valgfag giver adgang til. Gå til Adgangskortet 

  Valg af valgfag finder normalt sted i løbet af foråret forud for det kommende skoleår. Paderup Gymnasium udbyder følgende valgfag:

   

  Valgfag på A-niveau:

  Engelsk, matematik, fysik, kemi, samfundsfag, tysk

   

  Valgfag på B-niveau:

  Naturvidenskabelige: Biologi, fysik, kemi, naturgeografi
  Øvrige: Billedkunst, mediefag, dramatik, idræt, musik, samfundsfag, religion, matematik, psykologi

   

  Valgfag på C-niveau:

  Kunstneriske: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik, design og arkitektur

  Øvrige: Filosofi, psykologi, erhvervsøkonomi, kemi, latin

   

  Gå til Læreplaner for valgfagene.

   

   

   

  Hent vores brochure