6 spørgsmål om stx-klassen for unge med autisme

  på Paderup Gymnasium

  Hvordan foregår undervisningen?

  Du går i en særlig klasse med kun 12 elever, som bliver undervist med hensyntagen til deres autisme. Lærerne har viden om autisme, så de kan tilrettelægge undervisning, der tager hensyn til elevernes behov. Det faglige niveau er fuldt på højde med niveauet i vores andre gymnasieklasser.

   

  Hvilken støtte får jeg?

  Du får tilknyttet en mentor, som er uddannet specialpædagog. Hun hjælper med strukturering af hjemmearbejdet og sætter sig ind i den enkelte elevs særlige problemer og behov. Desuden er der indlagt 2-3 lektielæsningstimer i skemaet hver uge, hvor der er en lærer til stede.

   

  Hvordan klarer jeg transporten?

  Du kan søge din kommune om støtte til taxatransport til Paderup Gymnasium, hvis du har behov. Kommunen har pligt til at hjælpe dig med dette.

   

  Hvordan ansøger jeg?

  Du ansøger ved at udfylde og sende ansøgningsskemaet, som ligger på Paderup Gymnasiums hjemmeside under ”Ny elev – Autismeklasser”. Det er et krav, at du har en diagnose inden for autismespektret, samt at du vurderes egnet til uddannelsen. Kontakt altid Paderup Gymnasium for at høre nærmere om ansøgningsproceduren. Vi har ingen venteliste – alle ansøgere vurderes på lige fod ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts.

   

  Skal jeg have aflagt fuld afgangseksamen i 9. klasse?

  Vi vurderer i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de indsendte oplysninger og eksamenspapirer, om eleven kan optages i autismeklassen.

   

  Hvor får jeg mere information?

  Du kan læse mere om autismeklasserne her, hvor du også kan hente vores informationsfolder om autismeklasserne. Du er altid velkommen til at kontakte Helle Boelskifte på telefon: 8641 6677 eller mail: hb@paderup-gym.dk.