Samfundsfaglige studieretninger

   

  Samfundet og den virkelighed, vi lever i, er kompleks. Konsekvenserne af globaliseringen, årsagerne til finanskrisen eller USA’s fremtidige rolle som supermagt er eksempler på udfordringer, der er vanskelige at overskue, men væsentlige for verden i dag.
  I studieretningen undersøger fagene sådanne spændende og aktuelle emner. Artikler, statistik og klip fra den aktuelle politiske debat åbner mulighed for mange gode diskussioner om såvel samfundet som verden omkring os. Det kan fx være massemediernes rolle, terrorisme, kriminalitet eller integration. Vi arbejder beskrivende og analytisk – og med spændende arbejdsformer som observationer, interviews, spørgeskemaundersøgelser, eventspil, gæstelærere og forelæsninger på universitetet.

  Inden for det samfundsvidenskabelige område har vi på Paderup Gymnasium to forskellige studieretninger:

      Samfundsmatematisk: Samfundsfag A - Matematik A

  Klik!  

      Samfundssproglig: Samfundsfag A - Engelsk A

  Klik!  

  Læs om vores andre studieretninger her:

  Naturvidenskabelige

  Sproglige

  Kunstneriske

  Adgang til studier

  Klik her for at se muligheder for videregående uddannelse.