Paderup Gymnasiums mission

  Plads til den du er. Blik for den du kan blive.


  Paderup Gymnasiums opgave er at udbyde undervisning til almengymnasial studentereksamen, stx, for uddannelsesparate unge fortrinsvis i området mellem Randers, Norddjurs og Favrskov kommuner. Gymnasiet opretter desuden hvert år en særlig klasse for tolv elever, der har en diagnose inden for autismespektret. Stx-uddannelsen kvalificerer til alle videregående uddannelser.


  Skolens overordnede mål er at uddanne selvstændige og handlekraftige studenter, der evner at møde udfordringer og skabe resultater i kraft af høj faglighed, kreativitet, veludviklede sociale kompetencer og ansvarlighed for sig selv og for andre.


  Vi bestræber os på at levere høj kvalitet for eleven, for de videregående uddannelser og for samfundet.


  Høj kvalitet for eleven er, at hver enkelt elev

  • udnytter sit potentiale og opnår det højest mulige faglige niveau
  • opnår studiekompetencer, der sætter vedkommende i stand til at tage en videregående uddannelse
  • udvikler kompetencer inden for kreativitet og innovation
  • opnår personlig dannelse i mødet med en levende og kreativ formidling af kulturarven
  • oplever høj trivsel i et stærkt fællesskab.


  Høj kvalitet for de videregående uddannelser er studerende, der

  • har et højt fagligt indgangsniveau
  • har lyst til at lære
  • er i stand til at organisere arbejds- og samarbejdsprocesser
  • evner at modtage vejledning
  • stiller realistiske og udfordrende mål.


  Høj kvalitet for samfundet er

  • livsduelige mennesker med et højt dannelsesniveau inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora
  • personligt myndige borgere med et højt oplysningsniveau, kritisk beredskab og globalt perspektiv, der gør dem i stand til at deltage aktivt i vores folkestyre
  • dygtige medarbejdere, der i kraft af høj faglighed, kreativitet og ansvarlighed er foretagsomme og kan bidrage på arbejdsmarkedet.

  Gå til Værdigrundlag  Gå til Vision