Paderup Gymnasiums vision

   

  Frem mod 2025 fokuserer vi på at 

  • sikre lyst til læring og fordybelse
  • samarbejde tættere med institutioner og virksomheder lokalt som globalt
  • forøge den sociale og faglige trivsel
  • tilskynde til involvering i skolens fællesskaber
  • arbejde med bæredygtighed og medborgerskab.

   

  Dette fokus sammenfatter vi i følgende motto: På Paderup Gymnasium skal der være plads til den du er og blik for den du kan blive.

   

  Plads til den du er

  Når du går på Paderup Gymnasium, lærer du mange mennesker at kende på tværs af klasser og årgange, og der er en inspirerende mangfoldighed i faglige interesser og personlig stil. Vi møder hinanden med respekt og åbenhed, samtidig med at vi er tydelige i vores forventninger til hinanden. Derved bliver der plads til at være den, du er.

  Sammen vil vi skabe rammerne for trygge og stærke fællesskaber. For det er i fællesskabet, at du kan lære dig selv bedre at kende – udfolde dig selv og lade dig udfordre.

  Vi vil være et gymnasium, hvor den enkelte bliver set og hørt. Det gælder både i og uden for undervisningen. Paderup Gymnasium støtter op om et aktivt elevdemokrati, og vi opfordrer til, at du tænker over tingene og siger din mening. Atmosfæren på skolen er rar, tonen er imødekommende, og rektors dør står altid åben. 

  På den måde kan du få indflydelse på de faglige og sociale aktiviteter i din skolehverdag – det er også med til at give plads til den, du er.

   

  Blik for den du kan blive

  Det er lige så vigtigt at have blik for den, du kan blive. Det vil sige, at du på Paderup Gymnasium får mulighed for at udnytte dine evner, så din studentereksamen bliver så god som overhovedet mulig, og så du bliver klar til at tage den videregående uddannelse, der passer til dig. Du skal samtidig kunne bruge det, du lærer, til at være en aktiv del af samfundet og til at tage stilling til det liv, du gerne vil leve.

  Vi vil være et gymnasium, der giver dig lyst til at lære og gør dig nysgerrig på din omverden. Så vi tilbyder dig en undervisning, der udfordrer dig fagligt på højt niveau, og som giver plads til, at du kan fordybe dig, udfolde dig kreativt, øve dig, ja, og også begå fejl. 

  I et lyst og moderne undervisningsmiljø bruger vi mange forskellige arbejdsformer og den nyeste teknologi. Vi tager ud af huset for at undersøge verden omkring os, både den nære og den større verden. Ved at arbejde aktivt med FN’s Verdensmål sætter vi i mange af gymnasiets fag fokus på bæredygtighed og medborgerskab.

  Vi forventer af hinanden, at vi er nærværende, og at vi gør os umage. Samtidig hjælper vi hinanden på vej, hvis tingene bliver svære.

  Som skole er vi således dybt optaget af, at vi sammen skal blive klogere – på vores fælles omverden, på livet og på hinanden. Så du med den røde hue på hovedet bliver inspireret til at udnytte dit potentiale, og så du evner at træffe selvstændige valg og møde udfordringer i dit liv. Det er at have blik for den, du kan blive.

   

  Gå til Værdigrundlag  Gå til Mission