Paderup Gymnasiums værdigrundlag

  På Paderup Gymnasium er der plads til den, du er, og blik for den, du kan blive.


  Vores værdier er faglighed, kreativitet og tryghed, og i de næste afsnit kan du læse lidt mere om, hvad vi mener med det.


  Faglighed

  Vi har blik for den enkelte elevs muligheder.

  Vi stiller krav om, at vores elever bliver så dygtige og alment dannede, som de kan. Så vi tilskynder hver enkelt til at udnytte sit potentiale og løfte sig fagligt mest muligt.

  Vi forudsætter, at et åbent, nysgerrigt sind og glæden ved at samarbejde med andre fremmer høj faglighed.


  Kreativitet

  Vi tror på, at ethvert menneske kan arbejde kreativt og talentfuldt.

  Vi ønsker at skabe de rette betingelser herfor. Vi er således en skole, der øver sig, begår fejl og giver hinanden feedback, og en skole, hvor undervisningen indeholder momenter af det uventede og det sprælske.

  Vi har i det moderne samfund brug for selvstændigt tænkende, socialt intelligente og kreativt handlende mennesker.


  Tryghed

  Vi giver plads til den enkelte.

  Vi tror på et varmt og stærkt fællesskab, der bygger på rummelighed, originalitet og trivsel. Et skolemiljø, som samtidig er præget af tydelige forventninger, ansvarlighed og respekt for andre.

  Vi opfordrer alle elever til at være aktive i en demokratisk kultur, der lader den enkelte søge indflydelse og komme til orde.

  Gå til Mission Gå til Vision